Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Luues Weddingly.ee portaalis kasutajakonto, kinnitate et olete lugenud kasutajatingimusi ning nõustute nendega.

Mõisted

Haldaja – Weddingly.ee portaali haldaja on Simple Weddings OÜ juriidilise aadressiga Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659.

Kasutaja – Weddingly.ee portaali kasutav isik.

Teenusepakkuja – Oma pulmateenuste pakkumiseks ja/või reklaamimiseks Weddingly.ee portaaliga liitunud teenusepakkuja.

Üldine

Weddingly.ee portaal on online hankesüsteem, mis vahendab erinevaid pulmapeoks vajalikke teenuseid. Kuigi Haldaja teeb kõik endast oleneva, et teenusepakkujate poolt esitatav info oleks õige ja ajakohane, ei vastuta Haldaja teenusepakkuja poolt kliendile edastatud info eest, mida pooled käsitlevad kui hinnapakkumist või teenuse tutvustust/reklaami.

Teenusepakkuja kohustub avaldama ainult sellist teavet, mis pole eksitav, ebatäpne, väär ja mille üldsusele edastamine pole keelatud Eesti Vabariigi seadustega. Kui selgub, et Teenusepakkuja poolt edastatud ja Weddingly.ee vahendusel avaldatud teave rikub käesoleva punkti tingimusi või eksitab Kasutajat, kohustub Teenusepakkuja nimetatud teabe viivitamatult Weddingly.ee portaalist eemaldama.

Teenusepakkujate esitatavad hinnaindikatsioonid ja muu informatiivne teave ei ole Weddingly.ee keskkonnas automaatselt siduv ning nii Kasutaja kui ka Teenusepakkuja on teadlikud, et lõppkokkulepe, lõplik hinna kujunemine ning tasumisprotsess tuleb pooltel omavahel kokku leppida. Weddingly.ee portaalis nähtav info on mõeldud üldiseks juhindumiseks.

Teenusepakkujad, kes kasutavad Weddingly.ee portaali oma hinnapakkumiste ja lisainfo edastamiseks Kasutajatele on sõltumatud töövõtjad ning ei ole Weddingly.ee agendid ega töötajad. Weddingly.ee ei vastuta vastavate teenusepakkujate tegevuse, tegevusetuse, lubaduste, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega mingi sellest tuleneva vigastuse, surma, varalise kahju ega muu kahju või kulu eest. Weddingly.ee portaali haldaja ei vastuta ega maksa kompensatsiooni ühegi viivituse, tühistamise, ülebroneerimise, streigi, vääramatu jõu või muu põhjuse korral, mis on Weddingly.ee portaali haldaja otsese kontrolli alt väljas, ning puudub vastutus mis tahes täiendava kulu, hüvituse, puudujäägi, muutuse, viivituse või mis tahes valitsuse või asutuse tegevuse eest.

Weddingly.ee portaali haldaja ei vastuta ühegi otsese, kaudse, juhusliku, erakorralise, karistusliku või muu kahju eest, mis tuleneb portaali kasutamisest, mittekasutamisest, viivitusest kasutamisel või mis tahes portaali kaudu saadud teabest, materjalist, tarkvarast, toodetest ja teenustest või muul viisil portaali kasutamisest, kas lepingu alusel, lepinguväliselt, range vastutuse alusel või muul alusel, isegi kui Haldajat on kahjude võimalikkusest teavitatud.

Weddingly.ee portaali kasutamine

Weddingly.ee portaal on mõeldud üksnes klientide abistamiseks pulmakorraldusega seotud teenuste kättesaadavuse väljaselgitamisel, esialgsete hinnapakkumiste saamisel Teenusepakkujatelt ja mitte ühelgi muul otstarbel.

Weddingly.ee portaali kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana ning lubate kasutada portaali vastavalt kõigile siin nimetatud nõuetele ja tingimustele. Kinnitate, et vastutate rahaliselt portaali kasutamise eest (ning ka selle eest, kui Teie kontot kasutavad teised inimesed, sh Teiega koos elavad alaealised). Kinnitate, et kontrollite alaealiste portaali kasutust Teie nimel või teie konto kaudu. Samuti garanteerite, et portaali kasutamisel Teie või Teie leibkonna liikmete esitatud teave on tõene ja täpne. Igasuguste eranditeta on keelatud spekulatiivne, vale või petlik pulmateenuste tellimine ning Teenusepakkujate teadlik eksitamine. Mõistate, et hankesüsteemi väära kasutamise tulemusena võidakse teil süsteemile juurdepääs keelata.

Kasutaja isikuandmete töötlemine

Registreerudes Weddingly.ee kasutajaks või luues hanke läbi Weddingly.ee portaali annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada edaspidiseid teateid Haldajalt.

Kasutaja saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Weddingly.ee haldajalt, klikkides vastavat viidet teate allosas.

Haldaja ei jaga Kasutaja isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a. hanke loomiseks vajalike automaatsete protseduuride läbiviimiseks ning hinnapakkumiste küsimiseks Teenusepakkujatelt või seaduses ettenähtud juhtudel.

Haldajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse turvalisse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse teenuse tutvustamiseks, uute hinnapakkumiste teavituste edastamiseks ning Weddingly keskkonnas toimuvate kliendi teenust puudutavate teavituste edastamiseks.

Haldaja säilitab Kasutaja kohta teenuse tellimise käigus sisestatud kontaktandmed (nimi ; e-mail) ja info koos eelistustega loodud hanke kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Andmed, mis on vajalikud Teenusepakkujale, et Kasutajale hinnapakkumine edastada, edastakse portaaliga registreeritud Teenusepakkujatele. Kasutaja isikuandmeid (täisnimi ; e-mail) ei edastata Teenusepakkujale.

Isikuandmeid töötleb Simple Weddings OÜ, Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659.

Kasutajal on igal ajahetkel võimalus paluda kustutada oma konto, tühistada teenuseks olevate hinnapakkumiste vastuvõtmise protsess ning peatada oma isikuandmete töötlemine, edastades vastavasisulise päringu vabas vormis aadressil [email protected]

Viited muudele veebilehtedele

Weddingly.ee portaalis sisalduvad firmaprofiilid sisaldavad hüperlinke veebisaitidele, mida ei halda Weddingly.ee (Teenusepakkujate kodulehe- ja sotsiaalmeediakontode aadressid). Need hüperlingid on kuvatud firmaprofiilides informatiivsel eesmärgil. Portaali haldaja ei kontrolli neid veebisaite ning ei vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Hüperlinke pakkudes ei propageeri Weddingly.ee nende veebisaitide materjali ega viita mingile sidemele nende haldajatega.

Tingimuste muudatused

Haldaja jätab endale õiguse muuta nõudeid, tingimusi, hinnakirja ja märkusi, mille alusel Weddingly.ee tegutseb, ning Kasutaja lubab ja kinnitab, et järgib neid nõudeid, tingimusi, märkusi ja hinnakirja, mis kehtivad ajal, kui Weddingly.ee portaali ja selle võimalusi kasutatakse.

Käesolevate tingimuste muutumise korral kohta ilmub antud leheküljel vastav teade koos kuupäevaga, mis hetkest loetakse kehtivaks uued tingimused.

Pretensioonide esitamise kord

Juhul kui teil on pretensioone Teenusepakkujate osas, veebisaidil oleva info, hinnangute, kommentaaride või materjalide kohta, siis palun edastage kaebus aadressile [email protected]


Tutvu ka isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtetega.