Isikuandmete töötlemine

Pulmakorralduse keskkonna Weddingly.ee isikuandmete vastutav töötleja on Simple Weddings OÜ juriidilise aadressiga Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659. E-post [email protected]

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • kliendi nimi ja e-posti aadress ;
  • kliendi hinnapäringu andmed (sh. eelistused ja nõudmised erinevatele teenustele) ;
  • kliendi poolt broneeritud teenusepakkujate andmed ;
  • vestlusajalugu teenusepakkujatega läbi keskkonnasisese voogvestluse (live chat) ;
  • hinnapakkumistega seotud info ;
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringu loomiseks ja teenusepakkujatelt hinnapakkumise küsimiseks kliendile sobivate teenusepakkujate leidmiseks.

Isikuandmeid nagu e-post ja kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Vestlusajalugu voogvestluses (live chat) teenusepakkuja ja kliendi vahel töödeldakse pooltevaheliste arusaamatuste lahendamise ja seisukoha kujundamise vajadusel.

Veebikeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikeskkonna, kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja vaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse keskkonna klienditoele tellimuste haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Kui veebikeskkonna raamatupidamine toimub kolmanda osapoole poolt, siis edastatakse vajalikud andmed antud osapoolele seadusest tulenevate raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebikeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Veebikeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete töötlemine toimub volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda keskkonna klienditeeninduse vahendusel [email protected]

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Keskkonna kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja tellimuse täitmiseks, raamatupidamise jaoks säilitamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi võidakse kasutada otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega aadressil [email protected]

Otseturustusteadete alla ei lähe keskkonna kasutamise õppematerjalid, teadaanded kasutajakonto või hinnapäringu staatuste osas või teavitused uute keskkonnasiseste vestlusteadete osas.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine) on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti aadressil [email protected] Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]).